Оренда навантажувачів

З 2006 року нами запроваджена програма довгострокової оренди автонавантажувачів "Гарантія собівартості"..

 

Дана програма являє собою синтез оперативного лізингу (або оренди) і фіксованість платні на весь період оренди, крім цього містить в собі всі витрати по обслуговуванні та експлуатації навантажувальної техніки, за винятком палива.

А тепер, зупинимось на основних перевагах нашої програми.

 

1. Фінансове планування та облік собівартості.

 • Рівномірність платежів – оплата проводиться рівними платежами, що дозволяє планувати грошові потоки на весь період оренди.
 • Відсутність авансового платежу.
 • Досить точне прогнозування собівартості витрат, пов’язаних з перевантажувальним процесом (збільшення/зменшення щомісячного платежу прив’язано до інтенсивності експлуатації техніки), більші об’єми – менша собівартість.

 

2. Бухгалтерський облік.

 • Виключає процедури бухгалтерського обліку, пов’язані з поставкою і зняттям техніки з балансу.
 • Відсутність проблем, пов’язаних з нарахуванням амортизації (бухгалтерський облік/податковий облік) – всі платежі відносяться до витрат.

 

3. Адміністрування.

 • Відсутність необхідності у поставці на облік в «Державний комітет з охорони праці»
 • Відсутність необхідності проведення щорічних техоглядів «Державного комітету з охорони праці»
 • Відсутність необхідності щорічного страхування.

 

4. Забезпечення більш гнучкої та ефективної системи прийняття керівних рішень.

 • Гнучко та з мінімальними витратами, в залежності від коливань попиту на ринку, змінюється кількість обладнання, яке експлуатується.
 • Відсутня проблема списання або реалізації старої техніки.

При проведенні ремонтів запасні частини враховуються у собівартість техніки, в таких випадках вартість старого обладнання, через ремонти, значно перевищує його ринкову вартість, що призводить до додаткових витрат, як при списанні техніки, так і при її продажу нижче собівартості.

 • При зміні технології, заміна обладнання це процедура не пов’язана з продажем і купівлею, а тільки повернення з оренди і отримання в оренду нового обладнання.

Далі зупинитись на основних перевагах програми "Гарантія собівартості", котрі вигідно вирізняють її від пропозицій лізингових компаній.

 

 

Але для початку декілька зауважень:

Зазвичай вважають, що вартість утримування техніки, це амортизація, залучене фінансування, витрати на паливо і зарплатню оператора (синя крива на графіку №1), та при цьому забувають врахувати витрати на технічне обслуговування і ремонти (криві червона і жовта відповідно), котрі, як видно з графіків, суттєво впливають на загальну вартість утримування техніки. З огляду на це, ми пропонуємо в розрахунках вартості володіння технікою, враховувати всі витрати (бірюзова крива на графіку №1).

 

1. Купівля навантажувача.

Тут і надалі, по вертикальній осі, розташовані значення вартості однієї мотогодини роботи навантажувача, в доларах США, по горизонтальній осі кількість мотогодин. В середньому, приймають, що за один рік навантажувач напрацьовує 2000 мотогодин.

Наступна омана, це прив’язка терміну служби обладнання до років, а не до мотогодин. Особливість експлуатації перевантажувального обладнання полягає в тому, що в залежності від інтенсивності (робота в одну зміну, або три зміни) термін експлуатації до вичерпання ресурсу навантажувача, може становити від трьох до дванадцяти років. Крім цього, продуктивність, це кількість товару виробленого за одиницю часу, зазвичай за одну годину, таким чином, якщо прив’язати вартість утримування навантажувача до годин, то можна отримати об’єктивну картину собівартості перевантажувальних робіт за одиницю часу і, відповідно за одиницю товару. Таким чином цілком зрозуміло, що при розрахунках вартості утримування, необхідно прив’язуватись тільки до мотогодин.

А тепер розглянемо ситуацію купівлі техніки по схемі фінансового лізингу. Вартість утримування, в цьому випадку, відображає синя крива на графіку №2.

 

2. Фінансовий лізинг.

 Платежі при фінансовому лізингу включають в себе тільки три складові:

 • амортизація;
 • фінансування;
 • сервісне обслуговування;

і не включають вартості ремонтів, котрі, як вище було зауважено, у значній мірі впливають на загальну вартість утримування.

            Що стосується оперативного лізингу, то основна його відмінність від фінансового це відсутність авансового платежу і рівномірність щомісячних платежів протягом всього періоду оренди. Але і вони включають в себе тільки три складових, описаних вище.

 

3. Оперативний лізинг.

      Пропонована Вашій увазі, програма "Гарантія собівартості" має всі преваги оперативного лізингу, але при цьому включає в себе всі чотири складових загальної вартості утримування і виглядає як приведено на графіку № 4 (синя крива).

 

4.Гарантія собівартості.

Це забезпечує можливість точного прогнозу собівартості розвантажувальних робіт при різній продуктивності обладнання.

Наприклад:

Вартість однієї години роботи навантажувача, вартістю 27 000 $, становитиме:

При наробітку за один рік 1800 мотогодин (1 зміна, 7 годин)

5.28 $

При наробітку за один рік 3600 мотогодин (2 зміни, 7 годин кожна)

3.47 $

При наробітку за один рік 5400 мотогодин (3 зміни, 7 годин кожна)

2.87 $

* у вартість не включені затрати на паливо і оператора, ціни вказані без ПДВ.

Або в розрахунку на одиницю товару:

 • вартість години роботи навантажувача                                 - 26,7 грн. без ПДВ
 • Площа складу                                                                           - 5000 м2
 • Час завантаження одного автомобіля                                    - 60 хв.
 • К-ть піддонів завантажених одним навантажувачем

на плечі склад-автомобіль                                                       - 32 шт.

 • К-ть одиниць товару на піддоні                                             - 600 шт.

Собівартість затрат при відвантаженні товару:

Кількість перевантаженого товару з 1 год.                      32 х 600 = 19200 од.

Собівартість затрат на одиницю товару                      26,7 / 19200 = 0,00139 грн. без ПДВ

Цю собівартість ми готові гарантувати на період від 1 до 5 років.

 

Додаткові послуги:

 • Надання обладнання в короткострокову оренду в пікові сезони;
 • Надання підмінної техніки (за згодою сторін);
 • Викуп обладнання, необхідність в якому відпала;